مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سطح سه

مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم نرگس حسینیان

شناسه خبر : 90036

1398/12/27

تعداد بازدید : 11

مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم نرگس حسینیان
پانصد و هفتاد و هفتمین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل مرکز آموزش های غیر حضوری به صورت حضوری برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « نرگس حسینیان» از طلاب سطح سه رشته فقه و اصول با عنوان « بررسی فقهی جریمه تأخیر در مطالبات بانکی مشروع با تأکید بر ادله فقهای معاصر» در صورت انجام اصلاحات امتیاز عالی را به خود اختصاص داد.

روزپنجشنبه مورخ 1398/10/26 در محل معاونت پژوهش مرکز آموزش های غیرحضوری جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم «نرگس حسینیان»طلبه سطح سه رشته فقه و اصول  به صورت حضوری  با موفقیت برگزار شد. طلبه گرامی در این جلسه از پایان نامه خود با عنوان «بررسی فقهی جریمه تأخیر در مطالبات بانکی مشروع با تأکید بر ادله فقهای معاصر »با راهنمایی «حجت الاسلام و المسلمین مجید رضایی » ، و داوری « حجت الاسلام و المسلمین مجید حبیبیان نقیبی »دفاع کردند و در صورت انجام اصلاحات موفق به کسب امتیاز عالی شدند.