كرمانشاه- خبر مدارس - كارگاه

كرمانشاه- كارگاه پژوهشي موضوع شناسی و منبع شناسی در شهرستان كنگاور

شناسه خبر : 89898

1398/12/21

تعداد بازدید : 14

مدرسه علمیه حضرت زهرا (علیها السلام) شهرستان کنگاور دو کارگاه پژوهشی تحت عنوان (موضوع شناسی و منبع شناسی) را برگزار کرد.

مدرسه علمیه حضرت زهرا (علیها السلام) شهرستان کنگاور دو کارگاه پژوهشی تحت عنوان (موضوع شناسی و منبع شناسی) را برگزار کرد.

خانم کاظمی معاون پژوهش مدرسه گفت: به دلیل مرتبط بودن عناوین، این کارگاه همزمان با هم توسط سرکار خانم عظیمی برگزار شد.

خانم عظیمی در ابتدای بحث تعریفی از موضوع داشتند و در ادامه شرایطی را برای یک موضوع خوب بیان کردند که به چند نمونه اشاره می شود: 1-موضوع باید مورد علاقه محقق باشد. 2-موضوع باید کارایی داشته باشد. 3-موضوع باید دارای منبع باشد.

وی در ادامه افزود: پس از انتخاب موضوع باید به دنبال منابع آن تحقیق باشیم. در نوشتن قصد محقق رساندن اطلاعات به دیگران به صورت صحیح است، محقق باید از منابع مورد تایید و معتبر استفاده کند و در سطح علمی خویش موضوع را انتخاب کند.

ایشان در ادامه موضوع را به دو دسته تقسیم نمودند: الف) موضوع محور ب) مساله محور و معتقدند که برای ارائه یک موضوع مناسب می توان از اساتید، پژوهشگاه ها، موسسات و مراکز علمی و .. کمک گرفت.

در پایان مباحث، خانم عظیمی منابع را به سه دسته تقسیم کردند: 1-کتابها 2- پایان نامه ها و مقالات 3-سایت های مختلف.  هر چه منابع معتبر باشد مقاله هم معتبرتر است و هر چه منابع بیشتر باشد نشانه ی این است که می توان مقاله را در جاهای مختلف ارائه داد.