کرماناشه- خبر مدارس-میزگرد

کرمانشاه- میزگرد پژوهشی با موضوع آسیب شناسی آثار طلاب در جشنواره ها و راهکارها برای رسیدن به وضعیت مطلوب با حضور فعالان کانون های پژوهشی در محل مدرسه علمیه الزهرا علیها السلام شهرستان صحنه

شناسه خبر : 89751

1398/12/13

تعداد بازدید : 13

کرمانشاه- میزگرد پژوهشی با موضوع آسیب  شناسی آثار طلاب در جشنواره ها و راهکارها  برای رسیدن به وضعیت مطلوب با حضور فعالان کانون های پژوهشی در محل مدرسه علمیه الزهرا علیها السلام شهرستان صحنه
میزگرد پژوهشی با موضوع آسیب شناسی آثار طلاب در جشنواره ها و راهکارها برای رسیدن به وضعیت مطلوب با حضور فعالان کانون های پژوهشی در محل مدرسه علمیه الزهرا علیها السلام شهرستان صحنه برگزار گردید.

میزگرد پژوهشی با موضوع آسیب  شناسی آثار طلاب در جشنواره ها و راهکارها  برای رسیدن به وضعیت مطلوب با حضور فعالان کانون های پژوهشی در محل مدرسه علمیه الزهرا علیها السلام شهرستان صحنه برگزار گردید.

رودابه کرمی معاون پژوهش مدرسه ضمن اعلام این خبر گفت: جشنواره ها و همایش ها فرصتی برای ارتقا توان علمی طلاب و محک زدن ارزش های پژوهشی و تحقیقی است که زمینه های رقابت سازنده و رشد بالنده را فراهم می کند اما قطعا شناخت نقاط قوت و ضعف آثار؛ به مدارس (به طور عام) و محقق( به طور خاص)

 کمک می کند تا از برخی آسیب ها به دور باشد

وی افزود برخی آسیب ها که کارگروه فعالان کانون در این میزگرد بدان اشاره کردند عبارتست از:

پرداختن به موضوعات کلیشه ای و کلی

عدم دقت و توجه به اعتبار منابع خصوصا در موضوعات اعتقادی

کلی بودن موضوعات و عدم توانایی تجمیع محتوا تحت یک ساختار منطقی

سپس نماینده کانون به عنوان راهکارها چنین ادامه داد: باید تمهیدی اندیشیده شود تا طلاب از موضوعات کلیشه ای و پرتکرار به سمت موضوعاتی سوق داده شوند که نیاز جامعه و مساله روز است از طرفی باید منابع کتابخانه ای مورد نظر نیز در مدارس تامین شود و مهم ترین گام در این راستا یکپارچه کردن دسترسی به منابع کتابخـانه ای مدارس علمیـه است امـری که سال ها شعار اجرای آن داده می شود اما هنوز این برنامه و امکان

 دستیابی به منابع کتابخانه ای مدارس به صورت آنلاین و شبکه ای فراهم نشده است