کرمانشه- خبر مدارس- کارگاه پژوهشی با عنوان پژوهشگری نوین استفاده از نرم افزارهای تحقیقاتی

کرمانشاه- کارگاه پژوهشی با عنوان پژوهشگری نوین استفاده از نرم افزارهای تحقیقاتی در مدرسه علمیه حضرت زهرا علیها السلام شهرستان کنگاور

شناسه خبر : 89749

1398/12/13

تعداد بازدید : 4

کرمانشاه-  کارگاه پژوهشی با عنوان پژوهشگری نوین استفاده از نرم افزارهای تحقیقاتی در مدرسه علمیه حضرت زهرا علیها السلام شهرستان کنگاور
کارگاه پژوهشی با عنوان پژوهشگری نوین استفاده از نرم افزارهای تحقیقاتی در مدرسه علمیه حضرت زهرا (علیها السلام) شهرستان کنگاور برگزار شد.

کارگاه پژوهشی با عنوان پژوهشگری نوین«استفاده از نرم افزارهای تحقیقاتی» در مدرسه علمیه حضرت زهرا (علیها السلام) شهرستان کنگاور برگزار شد.

خانم کاظمی ترکمن معاون پژوهش مدرسه گفت: در این جلسه پژوهشی از search  و مباحث research گفته شد و در مورد جمع آوری منابع برای یک تحقیق کامل بحث شد.  خانم مروج استاد این جلسه با استفاده از پرسش و پاسخ ذهن شنونده ها را به چالش می کشید (به رابطه ی بین دو کامپیوتر بیت تورنت گفته می شود) و بوسیله این سیستم می توانیم با دیگر کاربرانی که از این برنامه برخورداراند ارتباط برقرار کنیم.

 وی در ادامه گام های مختلفی در اطلاعات پردازش داده ها بیان کردند و نام چند برنامه، سایت و نرم افزار تحقیقاتی که بیشتر مورد استفاده محققان قرار می

گیرد را مطرح کردند.