خوزستان میزگرد مدرسه علمیه فاطمه الزهراء (س) آبادان

شناسه خبر : 89616

1398/12/06

تعداد بازدید : 10

خوزستان میزگرد مدرسه علمیه فاطمه الزهراء (س) آبادان
برگزاری میزگرد با موضوع (برکات وجود حضرت فاطمه معصومه (س) در قم ) مورخ 98/11/22 در قطار