خوزستان میزگرد مدرسه علمیه فاطمه الزهراء (س) آبادان

شناسه خبر : 89615

1398/12/06

تعداد بازدید : 12

خوزستان میزگرد مدرسه علمیه فاطمه الزهراء (س) آبادان
برگزاری میزگرد با موضوع ( رابطه امام کاظم (ع) و حضرت فاطمه معصومه (س) ) مورخ 98/11/22 در قطار

اخبار مرتبط