خوزستان نشست علمی مدرسه علمیه امام خمینی (ره) بندرامام

شناسه خبر : 89411

1398/12/03

تعداد بازدید : 14

خوزستان نشست علمی مدرسه علمیه امام خمینی (ره) بندرامام
نشست علمي با موضوع :نقش طلبه انقلابی در انتخابات در مورخ 21/11/98 روز دوشنبه در مدرسه علمیه امام خمینی (ره) بندرامام برگزار گردید. ستاد جلسه: جناب اقاي محمد تابش

نشست با عنوان نقش طلبه انقلابی در انتخابات با حضور طلاب سطح 2 و سطح 3 ،اساتید و کادر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) توسط استاد محترم آقای تابش برگزار گردید . در این نشست به تبیین نقش مهم طلبه در شناخت اصلح وحضور طلبه در انتخابات مطالبی ارائه شد.لزوم آگاهی صحیح طلاب جهت شناخت افراد از وظایف مهم طلبه است .رجوع به افراد خبره و متخصص و کسب آگاهی از آنان یکی از عوامل شناخت فرد اصلح است .  

اخبار مرتبط