مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سطح سه

مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم فاطمه علیزاده

شناسه خبر : 89198

1398/11/29

تعداد بازدید : 24

مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم فاطمه علیزاده
پانصد وپنجاه و دومین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل مرکز آموزش های غیر حضوری به صورت ویدئو کنفرانس با استان البرز برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « فاطمه علیزاده» از طلاب سطح سه رشته فقه و اصول با عنوان « اشتغال زن و تأثیر آن در خانواده از دیدگاه فقه امامیه و فمینیسم » امتیاز عالی را به خود اختصاص داد.

روزسه شنبه مورخ 1398/10/17 در محل معاونت پژوهش مرکز آموزش های غیرحضوری جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم «فاطمه علیزاده»طلبه سطح سه رشته فقه و اصول به صورت ویدئو کنفرانس با استان البرز  با موفقیت برگزار شد. طلبه گرامی در این جلسه از پایان نامه خود با عنوان «اشتغال زن و تأثیر آن در خانواده از دیدگاه فقه امامیه و فمینیسم » با راهنمایی «جناب آقای مهدی خدائی  و  داوری سرکار خانم زهره رجبیان » دفاع کردند و موفق به کسب امتیاز عالی شدند.