اصفهان-سیر مطالعاتی تاملی بر اسما اللهموسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا سلام الله علیها

شناسه خبر : 88986

1398/11/26

تعداد بازدید : 15

اصفهان-سیر مطالعاتی تاملی بر اسما اللهموسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا سلام الله علیها
سیر مطالعاتی تاملی بر اسما الله انجمن پژوهشی گروه اخلاق و تربیت موسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا سلام الله علیها سیر مطالعاتی تاملی بر اسما الله برگزار میگردد.

به همت معاونت پژوهش و انجمن پژوهشی گروه اخلاق و تربیت موسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا سلام الله علیها سیر مطالعاتی تاملی بر اسما الحسنی با حضور استاد حجه الاسلام والمسلمین بحرنیان هر شنبه در این موسسه برگزار میگردد