کرمان برگزاری کارگاه مقاله نویسی در مدرسه نرجسیه سیرجان

شناسه خبر : 88933

1398/11/24

تعداد بازدید : 26

کرمان برگزاری کارگاه مقاله نویسی در مدرسه نرجسیه سیرجان
کارگاه مقاله نویسی در مدرسه علمیه نرجسیه سیرجان برگزار شد.

در این کارگاه استاد، پس از قرائت حدیثی از پیامبراکرم (ص)، به تعریف ماهیت تحقیق وپژوهش پرداخت ونکاتی پیرامون ویژگی های یک پژوهشگر موفق مطرح نمود. وی در ادامه به معرفی ساختار مقاله و توضیحات مفصل پیرامون هر یک از اجزاء این ساختار و مراحل تدوین مقاله را برای طلاب ارائه نمود. این کارگاه با توضیحات استاد در خصوص انتخاب موضوع یا مسأله، تبیین مسأله، منبع شناسی، ساختاربندی، نوشتن بدنه ی اصلی مقاله با توجه به آیین نامه، چگونگی تدوین چکیده و نتیجه ادامه یافت. ایشان در ادامه نمونه هایی از چکیده های  غیراستاندارد را در اختیار طلاب قرار داد و با همراهی و کمک ایشان ،طلاب به نقد چکیده پرداختند. پایان این کارگاه، راهنمایی استاد مربوطه به طلاب درباره انتخاب موضوع بود و سوالات طلاب در این زمینه پاسخ داده شد.

اخبار مرتبط