کارگاه آموزشی

مرکزی کارگاه آموزشی مهدی شناسی و تمییز آن با مدعیان دروغین در مدرسه علمیه معصومیه (س)تفرش

شناسه خبر : 88849

1398/11/23

تعداد بازدید : 20

برگزاری کارگاه آموزشی مهدی شناسی و تمییز آن با مدعیان دروغین در مدرسه علمیه معصومیه (س)تفرش

برگزاری کارگاه آموزشی مهدی شناسی و تمییز آن با مدعیان دروغین در حوزه معصومیه (س)تفرش

 با حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد شهبازیان محقق ونویسنده  از بنیاد فرهنگی مهدی موعود قم ، با حضور برادران وخواهران طلبه برگزار شد.
در این کارگاه استاد شهبازیان به مبانی شناخت امام پرداختند. ایشان بیان داشتند که اگر این راهها شناخته شود میتوانیم مدعیان دروغین مهدویت را بشناسیم...