بازدید طلاب موسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا سلام الله علیها اصفهان از کتابخانه علامه مجلسی ، نسخ خطی و سنگی موجود در کتابخانه

شناسه خبر : 88475

1398/11/16

تعداد بازدید : 37

بازدید طلاب موسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا سلام الله علیها اصفهان از کتابخانه علامه مجلسی ، نسخ خطی و سنگی موجود در کتابخانه
طلاب موسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا سلام الله علیها اصفهان از کتابخانه علامه مجلسی ، نسخ خطی و سنگی موجود در کتابخانه بازدید نمودند.

طلاب موسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا سلام الله علیها اصفهان از کتابخانه علامه مجلسی بازدید نمودند . در این بازدید نسخ خطی و سنگی موجود در کتابخانه نیز در اختیار طلاب قرار داده شد و طلاب از نزدیک با این نسخ آشنا شدند. دستخط محقق بزرگ شیعه علامه مجلسی نیز در این بازدید در دسترس طلاب قرار گرفت.