برگزاری جلسه دفاعیه سطح 3 رشته اخلاق وتربیت اسلامی موسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا سلام الله علیها

شناسه خبر : 88399

1398/11/14

تعداد بازدید : 27

 برگزاری جلسه  دفاعیه سطح 3  رشته اخلاق وتربیت اسلامی موسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا سلام الله علیها
جلسه دفاعيه خانم آزاده صادقی طلبه سطح 3 رشته اخلاق وتربیت اسلامی در موسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا سلام الله علیها به همت معاونت پژوهش برگزار شد.

به همت معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا سلام الله علیها دفاعیه پایان نامه خانم آزاده صادقی با عنوان « تأثیر اقلیم‌های آب وهوایی بر اخلاق از دیدگاه اسلام » در رشته اخلاق وتربیت اسلامی با راهنمایی حجت الاسلام جناب آقای دکترقدرت الله مومنیزید عزه و داوری حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر علیرضا آل بویه زید عزه برگزار شد. لازم به ذکر است که این پایان نامه ها، پس از تصویب و انجام امور پژوهشی زیر نظر اساتید راهنما و مشاور و کسب شرایط دفاع جهت جلسه دفاع معرفی و در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این اثر به این مطلب اشاره شده که یکی از مشکلات و دشواری‌های عرصه اخلاق پژوهی‌‌‌‌‌‌، عدم آشنایی با علل و عوامل پنهان و ناپیدای تأثیر گذار بر اخلاق جامعه انسانی است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ .شاید در نگاه اول به نظر آید که بین اخلاق و اقلیم‌های آب وهوایی مناطق مختلف ارتباط معنا داری وجود ندارد‌‌‌‌‌‌، اما این مسأله به لحاظ آثار اخلاقی - تربیتی با اهمیّت و قابل بررسی است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ . هدف این پژوهش‌‌‌‌‌‌، پاسخ به سوال آیا اقلیم‌های آب و هوایی بر اخلاق مردم مناطق مختلف اثر گذار است‌؟ میباشد ، همچنین شناسایی و ارائه راهکارهای لازم در خصوص برنامه ریزی‌های تربیتی – اخلاقی متناسب با اقلیم‌های متفاوت آب هوایی است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ .در پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای‌‌‌، توصیفی تحلیلی‌‌‌‌‌‌، به بررسی آیات وروایات و آرای دانشمندان مسلمان و غیرمسلمان در مورد چگونگی تأثیرگذاری اقلیم‌های آب وهوایی بر اخلاق مردم مناطق مختلف پرداخته شده است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در پایان با مروری بر مطالعات انجام شده توسط دانشمندان و صاحب نظران و بررسی آیات و روایات به این واقعیت پی برده شده که اقلیم‌های آب وهوایی‌‌‌‌‌‌، از عوامل اثر گذار در تحوّلات اخلاقی مردم است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ .لذا باید در این ارتباط و در باره تدوین برنامه‌‌‌‌هایی که می‌تواند در مناطق آب و هوایی مختلف‌‌‌‌‌‌، زمینه‌ساز و یا اثر گذار در ارتقاء سطح اخلاقی جامعه باشد‌‌‌‌‌‌، تلاش بیشتری از طرف متولیان رشد معنوی و اخلاقی جامعه صورت گیرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ .