برگزاری جلسه دفاعیه سطح 3 رشته مدرسی ادبیات عرب موسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا سلام الله علیها

شناسه خبر : 88398

1398/11/14

تعداد بازدید : 20

برگزاری جلسه  دفاعیه سطح 3  رشته مدرسی ادبیات عرب  موسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا سلام الله علیها
جلسه دفاعيه خانم اشرف شفیعی طلبه سطح 3 رشته مدرسی ادبیات عرب در موسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا سلام الله علیها به همت معاونت پژوهش برگزار شد.

به همت معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا سلام الله علیها دفاعیه پایان نامه خانم اشرف شفیعی با عنوان « ترجمه ونقد المعرب والمبنی ازکتاب شرح الرضی علی الکافیه» در رشته مدرسی ادبیات عرب با راهنمایی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسن مدنی نژاد زید عزه و داوری حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علیرضا ایمانی زید عزه برگزار شد. لازم به ذکر است که این پایان نامه ها، پس از تصویب و انجام امور پژوهشی زیر نظر اساتید راهنما و مشاور و کسب شرایط دفاع جهت جلسه دفاع معرفی و در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این اثر به این مطلب اشاره شده که ترجمه علم وهنر است وباید ذوق وسلیقۀ مترجم همراه توانمندی های زبانی مانند شناخت ویژگی های زبان مبدأ ومقصد باشد.ترجمه متون یکی از مباحث مهمی است که افراد جویای علم از جمله طلاب به آن نیاز دارند و از اهداف اولیۀ هر فارسی زبانی است، که بخواهد مفهوم متن را درک کند. در ادامه ایشان افزودند که : علم به قوانین ادبیات عرب جهت فهم قرآن کریم واحادیث نبوی وروایات ائمه (علیهم السلام) وبکار بستن آنها بهترین پایه واساس هدایت بشریست که این فهم منوط به دانستن علوم ادبی از جمله علم "نحو" است. بدون دانش اعراب، فهم مراد دشوار ویا محالست. در پایان نیز به مطلب پرداخته شد که نقد به دنبال ترجمه قرار می گیرد و متن را با نظرات دیگرعلماء مقایسه کرده و مطالب سره (خوب) را از ناسره (بد) جدا می کند و مواردی را که مفهوم ندارد روشن و واضح می کند.