موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران برگزار کرد.

قم، برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه سطح 3

شناسه خبر : 87837

1398/10/29

تعداد بازدید : 43

قم، برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه سطح 3
قم، برگزاری دویست و بیست وششمین جلسه دفاعيه، پايان نامه سطح 3 در موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه (خواهران)

برگزاری دویست و بیست وششمین جلسه دفاعيه، پايان نامه سطح 3 در موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه (خواهران)

 

به همت معاونت پژوهش موسسه دویست و بیست وششمین جلسه دفاعيه، پايان‌نامه سطح 3 خانم سيده معصومه تقييان (رشته تفسیر و علوم قرآن) در اتاق جلسات موسسه برگزارشد.

در این جلسه دفاعیه، پايان‌نامه خانم سيده معصومه تقييان با عنوان « سنت ابتلا از منظر قرآن و نهج البلاغه» با حضور استاد راهنما حجت الاسلام و المسلمین سيد حسين شفيعي دارابي مورد بررسی قرار گرفت.

اخبار مرتبط