موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران برگزار کرد.

قم، برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه سطح 3

شناسه خبر : 87722

1398/10/25

تعداد بازدید : 67

قم، برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه سطح 3
قم، برگزاری دویست و بیست وسومین جلسه دفاعيه، پايان نامه سطح 3 در موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه (خواهران)

برگزاری دویست و بیست وسومین جلسه دفاعيه، پايان نامه سطح 3 در موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه (خواهران)

 

به همت معاونت پژوهش موسسه دویست و بیست وسومین جلسه دفاعيه، پايان‌نامه سطح 3 خانم معصومه قانع (رشته : مطالعات اسلامی زنان) در اتاق جلسات موسسه برگزارشد.

در این جلسه دفاعیه، پايان‌نامه خانم معصومه قانع با عنوان « نقش والدين در شكل‌گيري شخصيت فرزند در مراحل سه گانه تربيتي با رويكرد ديني با حضور استاد راهنما خانم مريم مدملي و استاد مشاور حجت الاسلام و المسلمین آقای ولي هاشم پور مورد بررسی قرار گرفت.