سمنان جلسه دفاع از پایان نامه سطح سه موسسه آموزش عالی عصمتیه

شناسه خبر : 87676

1398/10/24

تعداد بازدید : 37

جلسه دفاعیه پایان نامه سطح سه خانم محبوبه یعقوبی با موضوع « بررسي مسئوليت هاي اجتماعي زن از ديدگاه الميزان نمونه تسنيم و المنار» موسسه آموزش عالی حوزوی عصمتیه سمنان برگزارگردید


جلسه دفاعیه پایان نامه سطح سه خانم محبوبه یعقوبی با موضوع « بررسي مسئوليت هاي اجتماعي زن از ديدگاه الميزان نمونه تسنيم و المنار»  درموسسه آموزش عالی حوزوی عصمتیه سمنان برگزارگردید.
 

اخبار مرتبط