سمنان نشست با عنوان «انتخاب موضوع برای نگارش مقالات و طرح های پژوهشی» در مدرسه علمیه امام جعفر صادق(ع) شاهرود

شناسه خبر : 84608

1398/09/11

تعداد بازدید : 5

سمنان نشست  با عنوان «انتخاب موضوع برای نگارش مقالات و طرح های پژوهشی» در مدرسه علمیه امام جعفر صادق(ع) شاهرود
نشست با عنوان «انتخاب موضوع برای نگارش مقالات و طرح های پژوهشی» در مدرسه علمیه امام جعفر صادق(ع) شاهرود برگزار گردید.

نشست هم اندیشی با عنوان «انتخاب موضوع برای نگارش مقالات و طرح های پژوهشی» در مدرسه علمیه امام جعفر صادق(ع) شاهرود، برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه امام جعفر صادق(علیه السلام) شاهرود، به همت واحد پژوهش مدرسه علمیه امام جعفر صادق(ع) شاهرود،  نشست هم اندیشی اعضای هسته های پژوهش، با عنوان «انتخاب موضوع برای نگارش مقالات و طرح های پژوهشی» در اتاق مدیریت برگزار گردید.
کارشناس این نشست خانم مریم طزرئی بودند و هدف از تشکیل این نشست، بحث و تبادل نظر اعضای هسته های پژوهش در مورد عناوین موضوعات مقالات و طرح های پژوهشی گروه ها بود.