کرمان برگزاری اردوی پژوهشی مدرسه فاطمیه کهنوج در استان هرمزگان

شناسه خبر : 84576

1398/09/11

تعداد بازدید : 27

کرمان برگزاری اردوی پژوهشی مدرسه فاطمیه کهنوج در استان هرمزگان
اردوی پژوهشی یک روزه طلاب مدرسه علمیه فاطمیه کهنوج به استان هرمزگان، برگزارشد

اردوی پژوهشی یک روزه طلاب مدرسه علمیه فاطمیه کهنوج به استان هرمزگان، برگزارشد .

مدرسه علمیه فاطمیه کهنوج در راستای ایجاد انگیزه پژوهشی در طلاب و بهره مندی از تجربه های سایر مراکز علمی اقدام به برگزاری اردوی یک روزه درحوزه علمیه الزهراء استان هرمزگان 1398 نمود . در این اردو، ابتدا طلاب در کارگاه آشنایی با نرم افزارهای نور شرکت کردند و نرم افزارهای جامع الاحادیث و جامع التفاسیر توسط استاد محترم کارگاه، سرکار خانم بازیار به صورت کامل به آن ها آموزش داده شد. سپس طلاب ازکتابخانه این مدرسه علمیه و دستاوردهای پژوهشی این مدرسه بازدید کردند. همچنین معاونین پژوهش این مدارس علمیه از تجربیات یکدیگر بهره مند شدند .  

اخبار مرتبط