کرمانشاه- خبر مدارس- قصر شیرین- برگزاری کارگاه

کرمانشاه- خبر مدارس- قصر شیرین- برگزاری کارگاه

شناسه خبر : 84422

1398/09/09

تعداد بازدید : 20

کرمانشاه- خبر مدارس- قصر شیرین- برگزاری کارگاه
کارگاه منبع شناسی و منبع یابی ویژه ی طلاب در مدرسه علمیه امام حسین(علیه السلام) قصرشیرین برگزار شد.

این کارگاه در دو بخش برگزار شد که دربخش اول  خانم میرزابیگی (کارشناس این کارگاه ) ضمن مهم شمردن شناسایی منابع و نحوه ی استفاده ی صحیح از آنها بیان داشتند:  گام مهم دوم، پس از انتخاب موضوع پژوهش، مهارت یافتن منابع و رجوع به آن هاست . و برای رسیدن به شناخت ابتدایی در این زمینه باید چیستی و چرایی منبع و منبع یابی بررسی و معلوم شود.

وی دربخش دوم  به آموزش مطالب زیر پرداخت:

گونه شناسی منابع به لحاظ وجود خارجی ، ارزش اعتبار علمی و به لحاظ ارتباط با موضوع تحقیق

راهکارها و ابزارهای منبع یابی

همچنین شناخت منابع عام،اعم، خاص و أخص پیرامون یکی از موضوعات فقهی بصورت عملی و کارگاهی انجام شد.

و در پایان جزوه ی پژوهشی منبع یابی به شرکت کنندگان در این کارگاه ارائه شد.