کرمانشاه- خبر مدارس- مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن حضرت ولی عصر(عج)- برگزاری کارگاه

کرمانشاه- خبر مدارس- مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن حضرت ولی عصر(عج)- برگزاری کارگاه

شناسه خبر : 84390

1398/09/09

تعداد بازدید : 21

کرمانشاه- خبر مدارس- مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن حضرت ولی عصر(عج)- برگزاری کارگاه
کارگاه پژوهشی مقدمه نویسی در مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن حضرت ولی عصر(عج) برگزار شد.

دراین کارگاه دکتر فتاحی پس از اشاره به اینکه مقدمه همانند روزنه و دریچه ای است که خواننده رانسبت به متن آشنا می کند ابراز داشت: وظیفه اصلی مقدمه مشخص نمودن هدف، روشن ساختن موضوع و بدست دادن طرح و نقشه ارایه مطالب برای خواندن كل مقاله است.

ایشان خاطرنشان کرد: درمقدمه تحقیق باید مساله، اهمیت و ضرورت ، سوالات تحقیق، هدف ازنظرکاربردی واختصاصی، پیشینه پژوهشی و تاریخی، روش و ساختار تحقیق آورده شود.

خانم فتاحی درادامه به شرح هریک ازموارد مذکورپرداخت و تصریح کرد: یک مقدمه ازکل شروع شده وبه جزء ختم می شود و به عبارتی در مقدمه از عام به خاص می رسیم. وی افزود: تعریف مساله باید بصورت منطقی و قابل درک، دامنه دار و هدفمند بیان شود، سوالات به صورت استفهامی بوده و مقدار وحجم مقدمه مختصر باشد.

درپایان پس ازاتمام آموزش های لازم، چندمورد ازمقدمه های مقالات طلاب مورد نقد وبررسی قرارگرفت.