سمنان شرکت مدرسه فاطمه بنت اسد بسطام در همایش مدرسه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام

شناسه خبر : 83936

1398/08/28

تعداد بازدید : 29

سمنان شرکت مدرسه فاطمه بنت اسد بسطام در همایش مدرسه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام
شرکت طلاب مدرسه علمیه فاطمه بنت اسد (س) در همایش استانی مدرسه علمیه امام حعفر صادق (ع)

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه فاطمه بنت اسد (س) درمورخ 29/8/98 پژوهشگران این مدرسه در همایش استانی مدرسه علمیه امام حعفر صادق (ع) شرکت داشتند و از نمایشگاه کتاب آن مدرسه بازدید نمودند