سمنان بازدید طلاب فاطمیه سلام الله علیها مهدیشهر از کتابخانه عمومی سلمان فارسی مهدی شهر

شناسه خبر : 83928

1398/08/27

تعداد بازدید : 20

سمنان بازدید طلاب فاطمیه سلام الله علیها مهدیشهر از کتابخانه عمومی سلمان فارسی مهدی شهر
بازدید طلاب فاطمیه سلام الله علیها مهدیشهر از کتابخانه عمومی سلمان فارسی مهدی شهر


طلاب وکادرفاطمیه سلام الله علیها مهدیشهربه مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی از کتابخانه عمومی سلمان فارسی مهدی شهر بازدید به عمل آوردند و از نحوه عضویت در کتابخانه های عمومی کشور آگاهی پیدا کردند.