سمنان برگزاری جلسه دفاع تحقیق پایانی با عنوان « بررسی جلوه های رفتاری والدین در زندگی زوجین از منظر آیات و روایات » در مدرسه علمیه فاطمه بنت اسد (س)

شناسه خبر : 83165

1398/08/14

تعداد بازدید : 14

سمنان برگزاری جلسه دفاع تحقیق پایانی با عنوان « بررسی جلوه های رفتاری والدین در زندگی زوجین از منظر آیات و روایات » در مدرسه علمیه فاطمه بنت اسد (س)
جلسه دفاع از تحقیق پایانی سرکار خانم عاطفه سعیدی با عنوان « بررسی جلوه های رفتاری والدین در زندگی زوجین از منظر آیات و روایات » در مدرسه علمیه فاطمه بنت اسد (س) برگزار گردید .


به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه فاطمه بنت اسد (س) در مورخ 12/8/98 جلسه دفاع از تحقیق پایانی سرکار خانم عاطفه سعیدی با عنوان « بررسی جلوه های رفتاری والدین در زندگی زوجین از منظر آیات و روایات » برگزار گردید .