سمنان برگزاری جلسه دفاع تحقیق پایانی با عنوان « آثار عدم التزام جوانان به ارزش های دینی در جامعه از منظر آیات و روایات » در مدرسه علمیه فاطمه بنت اسد (س)

شناسه خبر : 83164

1398/08/14

تعداد بازدید : 15

سمنان برگزاری جلسه دفاع تحقیق پایانی با عنوان « آثار عدم التزام جوانان به ارزش های دینی در جامعه از منظر آیات و روایات » در مدرسه علمیه فاطمه بنت اسد (س)
جلسه دفاع از تحقیق پایانی سرکار خانم زینب ملکی فر با عنوان « آثار عدم التزام جوانان به ارزش های دینی در جامعه از منظر آیات و روایات » در مدرسه علمیه فاطمه بنت اسد (س) برگزار گردید .

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه فاطمه بنت اسد (س) در مورخ 12/8/98 جلسه دفاع از تحقیق پایانی سرکار خانم زینب ملکی فر با عنوان « آثار عدم التزام جوانان به ارزش های دینی در جامعه از منظر آیات و روایات » برگزار گردید .