اردبیل ارزیابی تحقیقات پایانی در مدرسه فاطمیه سلام الله علیها مشگین شهر

شناسه خبر : 83117

1398/08/13

تعداد بازدید : 28

زینب کریمی معاونت پژوهش مدرسه علمیه فاطمیه ( سلام الله علیها ) مشگین شهر از ارزیابی تحقیقات پایانی توسط استاد راهنما خبر داد.

به گزارش زینب کریمی، تحقیق پایانی خانم عفت احدی با عنوان «آثار تربیتی قیام امام حسین(علیه السلام)» با راهنمایی خانم عزیزه اصغری ، تحقیق پایانی خانم خدیجه اکبری با عنوان «شفاعت کنندگان از دیدگاه قرآن و روایات » و تحقیق پایانی خانم پریوش عشقی آذر با عنوان «آثار تربیتی تقوا و روش های پرورشی آن» با راهنمایی خانم مرضیه جهانی  در مورخ 98/8/9 مورد ارزیابی اساتید راهنما  قرار گرفت و در سامانه فراخوان ها ثبت گردید.