کرمانشاه- خبر مدارس- كرند غرب – برگزاري کارگاه سیر مطالعاتی

کرمانشاه- خبر مدارس- كرند غرب – برگزاري کارگاه سیر مطالعاتی

شناسه خبر : 83022

1398/08/11

تعداد بازدید : 21

کرمانشاه- خبر مدارس- كرند غرب – برگزاري کارگاه سیر مطالعاتی
معاون پژوهش مدرسه علمیه فاطمه الزهراء(سلام الله علیها) دالاهو از برگزاری سیر مطالعاتی با محوریت «دین و حوادث طبیعی« در این مدرسه خبر داد.

معاون پژوهش مدرسه علمیه فاطمه الزهراء (سلام الله علیها) بیان داشتند مطالعه، نخستین ابزار یادگیری علمی است که اگر درست انجام شود، ارتقای پایدار وماندگار معلومات علمی را تضمین خواهد کرد.مطالعه برای دانش پژوهان امری حیاتی در جهت هر گونه پیشرفت علمی وپژوهشی است. وی در ادامه افزودند :که مطالعه اقسامی دارد، مطالعه اجمالی پیش نیاز ومقدمه انواع مطالعه است بدین معنی که تمام روش های مطالعه پس از مطالعه اجمالی آغاز می شوند با  این نوع مطالعه در یک زمان بسیار کوتاه با مطالب منابع آشنایی کلی پیدا می کنید این کار در منبع شناسی ومنبع یابی تحقیق بسیار اهمیت دارد.وبرای پردازش اطلاعات در تحقیق نیاز به مطالعه دقیق است. هدف از برگزاری سیر مطالعاتی مذکور، ایجاد انگیزه و ترغیب طلاب به مطالعات پژوهشی  در جهت  کسب مهارت به منظور  نگارش مقالات علمی و ارسال مقالات به همایش «دین وحوادث طبیعی» انجام شد.