کرمان برگزاری نشست پژوهشی در مدرسه نرجسیه سیرجان

شناسه خبر : 82871

1398/08/06

تعداد بازدید : 36

کرمان برگزاری نشست پژوهشی در مدرسه نرجسیه سیرجان
نشست پژوهشی با عنوان: «زندگی متعادل» در مدرسه علمیه نرجسیه سیرجان برگزار شد.

نشست پژوهشی با عنوان: «زندگی متعادل» در مدرسه علمیه نرجسیه سیرجان برگزار شد.

مدرسه علمیه نرجسیه سیرجان نشستی با موضوع زندگی متعادل با حضور آقای دکتر سوند روی برگزار نمود. در این نشست آقای سوند روی در خصوص زندگی متعادل  توضیحاتی ارائه نمود و افزود: زندگی متعادل یعنی زندگی که انسان همیشه حالش خوب باشد؛ زیرا اگر زندگی متعادل نباشد، هیچگاه از هیچ چیز راضی نیست. میل به بی نهایت در همه ی انسان ها وجود دارد. میل به بی نهایت در وجود انسان، همان میل خداخواهی است که این بعد معنوی زندگی انسان است. بُعد دیگر، بعد مادی است که برخُلق وذهن  تأثیر دارد. حال اگر میل به بی نهایت انسان که در پندار هست، در مسیر الهی نباشد انسان به دنیا طلبی میل پیدامی کند؛ یعنی این بی نهایت در دنیا قرار می گیرد. این انسان از تعادل خارج می شود و حالش خوب نیست .ایشان درادامه بیان داشت که انسان وقتی نتواند در بعد زمان ومکان باشد عملاًبنده ی شیطان است. مادرانی که دارای فرزند کوچک هستند باید یدانند بچه در حوزه زمان مادر است .اگر مادرلحظه ای که باید با بچه باشد ،ذهنش جلوتر باشد و نگران آینده، درسش و چیزهای دیگر باشد، ذهن او در آن واحد همه جا سیر می کند؛ پس تکلیف بچه چه می شود ؟

ارزش فیزیکی انسان 6 درصد است .وقتی که مادر فیزیکی با بچه باشد حضورش 6 درصد ارزش دارد .ولی وقتی که ذهن هم با بچه باشد 30درصد ارزش پیدا می کند.

ایشان چهار اتفاق عمده ای که برای فرزندان دارای مادر بی انگیزه می افتد را بدین صورت بیان نمود:

·        دائم در حال ایراد گرفتن ونق زدن است؛

·        رفتار شبه معلولیت از خود نشان می دهد؛

·        پرخاشگر می شود؛

·        دچار نظم وسواسی می شود.

ایشان درادامه بیان داشت وقتی حال خراب شد، حوزه مسئولیت را رها کرده وبه زندگی دیگران نگاه می کنیم، می خواهیم حال خراب خودمان را در آینده ی بچه هایمان تأمین کنیم ،دراین صورت آینده بچه را خراب می کنیم .خروج از تعادل نتیجه ی اتفاقات خیر را ندارد. اگر در تعادل باشیم، می توانیم درست زندگی کنیم. انسان متعادل باید سه تذکر: الله اکبر ،سبحان الله ،الحمدلله را درتسبیحات حضرت زهرا به خود دهد .الله اکبر یعنی  خدای من بزرگ است به اندازه ای که در وهم نمی گنجد .دومین تذکر الحمدلله است یعنی ظرف بی نهایت خواهی من از وجودی بی نهایت پر می شود .سومین تذکر سبحان الله است .یعنی کسی که ظرف وجود تورا پر کرده موجودی است که کاملاخیراست هیچ ضعفی درونش نیست .

ذکر یعنی ،من هر بار چک کنم، کجا دارم میروم و چه وظیفه ای دارم، جاده را درست بروم وامکانات را درست تهیه کنم.  بنابراین باید ظرف پندار را درست کرد .انسانی که پندارش درست باشد ،سه شاخصه دارد: اول، اینکه ایمان دارد ،ایمان یعنی اینکه من هیچ چیزنیستم ،همه خداست . طاغی کسی است که ادعای مالکیت کند درحالی که ما هرچه علم وقدرت داشته باشیم در برابر علم وقدرت خداوند صفراست .اگر منیت سراغ فرد بیاید ظرف پندارش واژگون میشود .ولی زمانی که احساس مالکیت کرد، حالش خراب می شود .انسان مسئول کسی است که امانت را می پذیرد. پس  نباید به بچه مالکیت داد بلکه باید به او مسئولیت سپرد .وقتی که انسان ایمان خود را از دست بدهد درصورت قدرت، طغیان می کند واگر قدرت نداشته باشد ترسو و رنجور می شود .ایشان

ایشان در پایان این جلسه به معرفی چند کتاب پرداخت.

 

 

اخبار مرتبط