کرمانشاه- خبر مدارس- مدرسه علمیه امام خمینی(ره)- برگزاری میزگرد

کرمانشاه- خبر مدارس- مدرسه علمیه امام خمینی(ره)- برگزاری میزگرد

شناسه خبر : 82464

1398/07/24

تعداد بازدید : 9

کرمانشاه- خبر مدارس- مدرسه علمیه امام خمینی(ره)- برگزاری میزگرد
میزگرد پژوهشی با موضوع آسیب شناسی مسایل پژوهشی مدرسه با همکاری چند تن از اساتید مدرسه ، مدیر ، معاون و کارشناس پژوهش در مکان مدرسه علمیه امام خمینی (ره) برگزار گردید.

 

ملکشاهی معاون پژوهش ضمن تشکر ازحضور اعضا  بیان کرد :از جمله مهمترین  مسایل قابل طرح که موجب  برپایی این جلسه گردیده است توجه به این نکته است که به جهت اشکالات عدیده ای که در جلسات کارگروه مقالات پایانی ، نسبت به کاربرگ های طلاب مشهود است، نیاز به بررسی این کاربرگ ها قبل از ارسال به کارگروه لازم و ضروری است . که در انجام  این امر همکاری اساتید محترم بیش از پیش احساس می شود.

 

وی در ادامه افزود : مساله دیگر بی انگیزه بودن طلاب نسبت به امور پژوهشی وعدم شرکت در همایش ها و فراخوان هاست . و علی رغم بیان ضرورت شرکت طلاب و ایجاد زمینه رقابت و تشویق از طرف مدرسه شاهد حضورفعال طلاب در این عرصه ها نیستیم که این مساله نگران کننده است.

در پایان اساتید محترم در خصوص مشکلات مطروحه به تبادل نظر پرداختند و مقرر  گردید با تشکیل جلسات  ماهانه  متشکل از اساتید، امور پژوهشی طلاب  بررسی گردد. هم چنین مقرر گردید در زمینه ایجاد انگیزه ، هر یک از اساتید راهکار های عملی ارایه نمایند