کرمانشاه- خبر مدارس- مدرسه علمیه امام خامنه ای- برگزاری میزگرد

کرمانشاه- خبر مدارس- مدرسه علمیه امام خامنه ای- برگزاری میزگرد

شناسه خبر : 82230

1398/07/17

تعداد بازدید : 15

کرمانشاه- خبر مدارس- مدرسه علمیه امام خامنه ای- برگزاری میزگرد
میزگرد پژوهشی با عنوان: تبیین و تعیین عناوین پژوهشی درباره همایش استانی « دین و حوادث طبیعی» در مدرسه علمیه امام خامنه ای مدظله العالی برگزار گردید.

در این میزگرد  بعد از تبیین عنوان همایش، اساتید به بررسی محورهای آن پرداختند. در  بررسی محور اول با عنوان «نقش آموزه های دینی در کاهش و پیشگیری از وقوع حوادث  طبیعی»  با توجه به موضوع محیط زیست که در محور اول قرار داشت  حدود 20 مقاله مرتبط  معرفی شد.

در ادامه پس از بررسی دو محور بعدی و معرفی کتب و  مقالات مرتبط ، محور چهارم با عنوان «مدیریت بحران از دیدگاه آموزه های دینی» مورد بررسی قرار گرفت و تاکید شد که به معنای امداد و نجات ( زمان وقوع حادثه) و همیاری (بعد از حادثه ) و نیز بحران مدیریت در کنار مدیریت بحران توجه شود.