سمنان برگزاری جلسه دفاع طلاب مدرسه فاطمه بنت اسد بسطام

شناسه خبر : 82185

1398/07/16

تعداد بازدید : 22

سمنان برگزاری جلسه دفاع طلاب مدرسه فاطمه بنت اسد بسطام
جلسه ی دفاع سرکار خانم معصومه نبوی درمدرسه علمیه فاطمه بنت اسد (س )بسطام برگزار گردید .


به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه فاطمه بنت اسد (س) در مورخ 14/7/1398 جلسه ی دفاع سرکار خانم معصومه نبوی با حضور استاد راهنما وداور در اتاق مدیریت برگزار گردید .