سمنان برگزاری جلسه دفاع طلاب مدرسه علمیه فاطمه بنت اسد بسطام

شناسه خبر : 82183

1398/07/16

تعداد بازدید : 15

سمنان برگزاری جلسه دفاع طلاب مدرسه علمیه فاطمه بنت اسد بسطام
جلسه ی دفاع خانم میرزایی ،طلبه مدرسه علمیه فاطمه بنت اسد برگزار گردید.


به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه فاطمه بنت اسد (س) مورخ 13/7/1398 جلسه ی دفاع سرکار خانم اعظم میرزایی در اتاق مدیریت برگزار گردید.