سمنان ارزیابی تحقیق پایانی با عنوان "گونه شناسی فتنه های آخرالزمان"در فاطمیه سلام الله علیها مهدیشهر

شناسه خبر : 82130

1398/07/15

تعداد بازدید : 16

سمنان ارزیابی تحقیق پایانی با عنوان
ارزیابی تحقیق پایانی با عنوان "گونه شناسی فتنه های آخرالزمان"در فاطمیه سلام الله علیها مهدیشهر


تحقیق پایانی با عنوان " گونه شناسی فتنه های آخرالزمان" خانم عاطفه گودرزی درمدرسه فاطمیه سلام الله علیها مهدیشهر مورد ارزیا بی قرارگرفت وبا امتیاز عالی در سامانه فراخوانهای پژوهشی ثبت