لرستان برگزاری نشست دفاع مقدس در قرآن در مدرسه معصومیه

لرستان برگزاری نشست دفاع مقدس در قرآن در مدرسه معصومیه

شناسه خبر : 82099

1398/07/15

تعداد بازدید : 24

لرستان برگزاری نشست دفاع مقدس در قرآن در مدرسه معصومیه
معاون پژوهش مدرسه معصومیه از برگزاری نشست پژوهشی در این مدرسه خبر داد.

به مناسبت هفته دفاع مقدس نشست پژوهشی با موضوع دفاع مقدس در قرآن با حضور جناب آقای دکتر نظری رزمنده دوران دفاع مقدس و پژوهشگر و استاد دانشگاه در مدرسه معصومیه برگزار گردید در ابتدای جلسه استاد به مفهوم شناسی دفاع مقدس پرداختند و آنرا یک مفهوم قرآنی دانسنتد و آیات قرآنی و سیره معصومین را بیانگر مقدس بودن آن دانسته و دست پروده آن امام و رهبر معظم انقلاب بوده و خروجی آنرا انقلاب اسلامی دانستند . مفهوم استکبار، مفهومی قرانی است ودر آیات متعددی بخصوص در داستان حضرت موسی (ع) و فرعون به کار رفته است زمانی که فرعون یک احساس خودبرتربینی داشت و یستضعف ( از دیگران می خواست که ضعیف باشند )چون می خواست بزرگ باشد البته قران کریم تکلیف مستکبرین را در جاهای متعدد مشخص کرده است پس مکر به اهلش برمیگردد  و یا در جای دیگر در قرآن کریم مفهوم دشمن شناسی به کاررفته است و مولفه ها و شاخصه های یک دفاع مقدس رابیان می دارد و می فرماید آنها شما را دوست ندارند و گاهی شما اشتباه میکنید که آنها شما را دوست دارند یا در سوره آل عمران می فرماید غیرخود را محرم اسرار قرار ندهید زیرا آنها دوست دارند که شما به زحمت افتید ( همان بحث تحریم ها ) و تا شما را در جامعه دینی به زحمت نیندازند راحت نمی نشینند ، گویی که این آیه در دوره ما نازل شده است .

در ادامه خطبه 150 نهج البلاغه را معرفی کرده که جزء خطبه هایی است که به حوادث آینده اشاره دارد و بحث موعود و انتظار را معرفی می کنند، همچنین خطبه 34 که درد دل حضرت علی (ع) با یاران بی وفایش (کوفیان ) می باشد که این خطبه نیز جای تامل دارد.