کرمانشاه- خبر مدارس- مدرسه علمیه امام خمینی(ره)- برگزاری کارگاه

کرمانشاه- خبر مدارس- مدرسه علمیه امام خمینی(ره)- برگزاری کارگاه

شناسه خبر : 81982

1398/07/13

تعداد بازدید : 16

کرمانشاه- خبر مدارس- مدرسه علمیه امام خمینی(ره)- برگزاری کارگاه
دوره مساله شناسی با حضور جمعی از طلاب مدرسه علمیه امام خمینی (ره) خواهران کرمانشاه برگزار شد.

فرشته اسدی مدرس حوزه ضمن پرداختن به اهمیت و ضرورت پژوهش ، مولفه های تحقیقات علوم اسلامی را برشمرد. ایشان در ادامه به بیان انواع تحقیق از جمله تحقیقات کاربردی و بنیادی پرداخت و ضمن اشاره به تفاوت این دو دسته تحقیق ، بیان داشت تحقیقات سطح 2 ، تحقیقاتی از نوع کاربردی هستند.

وی در ادامه افزود مطالب یا متن محوراند یا موضوع محور ویا مساله محور. و با ذکر مثال های متعدد به توضیح هریک پرداخت. هم چنین ایشان با ذکر 5 مورد از بایسته های انتخاب مساله پژوهش ، جلسه را به پایان رساند.

لازم به ذکر است این دوره همچنان ادامه خواهد داشت.