کرمانشاه- خبر مدارس- اسلام آبادغرب- برگزاری کارگاه

کرمانشاه- خبر مدارس- اسلام آبادغرب- برگزاری کارگاه

شناسه خبر : 81965

1398/07/13

تعداد بازدید : 12

کرمانشاه- خبر مدارس- اسلام آبادغرب- برگزاری کارگاه
کارگاه موضوع یابی با حضور خانم فرشته رضایی در راستای مهارت افزایی طلاب و برشمردن اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع مناسب جهت انجام کار پژوهشی برگزار شد.

رضایی دراین کارگاه مهارت های لازم را جهت موضوع یابی به طلاب آموزش دادند و مباحثی از جمله:  موضوع و موضوع یابی با گریزی به مبحث پیشینه شناسی و منبع یابی و ارتباطی بین این مباحث، ویژگی های عنوان پژوهشی مناسب، ارائه موضوعات متنوع جهت درگیرنمودن و فعال ساختن اذهان طلاب و بحث و تبادل نظر در این زمینه، چگونگی تبدیل موضوع به مسئله پژوهشی و درنهایت شکل گیری عنوان مقاله، تفاوت موضوع با مساله و مشکل، بیان اهمیت و جایگاه پرسش درپژوهش و اهمیت بحث بارش فکری سوالات در ارتباط با هر موضوع را در این کارگاه مطرح کردند. در خاتمه کارگاه از طلاب خواسته شد سه موضوع به ضمیمه تبدیل آن به مساله همراه با طرح 30سوال از طریق بارش فکری ارائه دهند تا مورد نقد و بررسی قرار گیرند.