اردبیل تهیه جزوه پژوهشی به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی توسط مرکز تخصصی حضرت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله وسلّم

شناسه خبر : 81763

1398/07/08

تعداد بازدید : 29

معاونت پژوهش مرکز تخصصی حضرت رسول اکرم (صلّی اله علیه و آله وسلّم ) اردبیل ، به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی جزوه ای تهیه وتنظیم نمود .