کارورزی مقاله نویسی

یزد کارورزی نگارش مقاله

شناسه خبر : 81348

1398/06/28

تعداد بازدید : 63

به همت معاونت پژوهش کارگاه آموزشی پژوهشی ویژه طلاب رشته کلام برگزار شد.

معاونت پژوهش در راستای واحد کارورزی طلاب رشته کلام گرایش امامت کارگاه آموزشی پژوهشی مقاله نویسی  با حضور استاد میرزابابایی برگزار کرد. این کارگاه به صورت تخصصی در 6 جلسه سه ساعته برگزار شد که طلاب به صورت نظری وعملی مهارت نگارش مقاله علمی پژوهشی را آموختند.لازم به ذکر است که طلاب موظف به ارائه مقالات علمی  تا پایان مهر ماه هستند. این جلسات به صورت رفع اشکال  ومشاوره تا تدوین نهایی مقالات  ادامه دارد.