مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سطح سه

مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم صدیقه علیمرادلو

شناسه خبر : 81039

1398/06/17

تعداد بازدید : 19

مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم صدیقه علیمرادلو
چهارصد و پنجاه و هفتمین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل مرکز آموزش های غیر حضوری برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « صدیقه علیمرادلو » از طلاب سطح سه رشته تفسیر و علوم قرآن با عنوان « رفتارشناسی اجتماعی قوم یهود از منظر قرآن » در صورت انجام اصلاحات امتیاز عالی را به خود اختصاص داد.

روزشنبه مورخ 1398/06/16در محل معاونت پژوهش مرکز آموزش های غیرحضوری جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم « صدیقه علیمرادلو »  طلبه سطح سه رشته تفسیر و علوم قرآن با موفقیت برگزار شد. طلبه گرامی در این جلسه از پایان نامه خود با عنوان « رفتارشناسی اجتماعی قوم یهود از منظر قرآن »  با راهنمایی «حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق یوسفی مقدم » و داوری « حجت الاسلام و المسلمین رضا محققیان »  دفاع کردند و در صورت انجام اصلاحات موفق به کسب امتیاز عالی شدند.