اردبیل تهیه بروشور به مناسبت ایام محرم توسط معاونت پژوهش مرکز تخصصی حضرت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله وسلّم

شناسه خبر : 80933

1398/06/14

تعداد بازدید : 32

اردبیل تهیه بروشور به مناسبت ایام محرم  توسط معاونت پژوهش مرکز تخصصی حضرت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله وسلّم
به مناسبت فرارسیدن ایام محرم بروشوری با عنوان «ولایت پذیری در جریان عاشورا » توسط حکیمه نوری معاونت پژوهش مرکز تخصصی حضرت (رسول اکرم صلّی اله علیه و آله وسلّم ) اردبیل تهیه شد .