برگزاری کارگاه آموزه های پژوهشگری ویژه اساتید

قزوین- برگزاری کارگاه آموزه های پژوهشگری ویژه اساتید در مدرسه علمیه امام صادق علیه السلام بویین زهرا

شناسه خبر : 80708

1398/06/09

تعداد بازدید : 34

قزوین- برگزاری کارگاه آموزه های پژوهشگری ویژه اساتید در مدرسه علمیه امام صادق علیه السلام بویین زهرا

کارگاه آموزه های پژوهشگری برای  اساتید آموزه های پژوهشگری مدرسه امام صادق علیه السلام با حضور استاد گرامی خانم ام البنین فیروزی طی 16 جلسه با سرفصل عناوین زیر برگزار گردید.

1. کارگاه موضوع یابی و منبع یابی؛ در  این کارگاه استاد فیروزی ،نحوه تحدید موضوع و گونه های مختلف موضوع یابی و منبع یابی را تدریس نمودند و نیز مهارت استفاده از نرم افزارهای تحقیقاتی  در پایان جلسه همان روز تدریس شد.

2. کارگاه نگارش علمی و پاراگراف نویسی طی 4 جلسه از ساعت 8تا 12 برگزار گردید .خانم فیروزی در این کارگاه شیوه های درست نویسی و انواع پاراگراف نویسی را تدریس نمودند.

3. دو جلسه  فیش نویسی ،دو جلسه طرحنامه نویسی و یک جلسه روش های مطالعه و یادگیری برگزار گردید .در این جلسه انواع فیش های دستی و الکترونیکی مطرح شد و یک طرحنامه با یک موضوع تدریس شد. مکان مطالعه، اصول درست مطالعه ، زمان یادگیری و... نیز بیان شد.

 4. کارگاه مقاله نویسی طی چهار جلسه  از ساعت8تا 12 ق ظ برگزار شد. در این جلسات اصول و روش های مقاله نویسی، نحوه نوشتن چکیده، ،مقدمه، متن اصلی ، نتیجه  و اصول نگارش پاورقی  را بیان نمودند.