کرمان برگزاری کارگاه مقاله نویسی در مدرسه علمیه معصویه فهرج

شناسه خبر : 80680

1398/06/07

تعداد بازدید : 9

کرمان برگزاری کارگاه مقاله نویسی در مدرسه علمیه معصویه فهرج
کارگاه آشنایی با اصول و مهارت مقاله نویسی در مدرسه علمیه معصومیه(س)فهرج برگزارشد.

  کارگاه آشنایی با اصول و مهارت مقاله نویسی در مدرسه علمیه معصومیه(س)فهرج برگزارشد.

با توجه به تغییر در شیوۀ نگارش تحقیق پایانی به مقالۀ علمی، کارگاه یک روزه آشنایی با اصول و مهارت مقاله نویسی توسط استاد سرکار خانم معین الدینی و با حضور طلاب مدرسه علمیه معصومیه(س)فهرج ، دراین مدرسه برگزار شد.

در این کارگاه سرکار خانم معین الدینی  ضمن عرض تبریک  ایام  و اعیاد مبارک ماه ذیحجه ، به معرفی مقالات  گوناگون و شیوه نگارش آن پرداخت. سپس ایشان در ادامه افزود: مقالات در دو پایگاه به ثبت می رسد 1-پایگاه ISIکه مقالات بین المللی در آن به چاپ می رسد. 2-مقالات  Iscکه در آن مقالات جهان اسلام به چاپ می رسد. وی ضمن تقسیم بندی مقالات به : 1- علمی پژوهشی2- علمی ترویجی 3- مقالات کنفرانسها و همایش ها 4- مروری5- ژورنالی، اظهار داشت بهترین دسته از مقالات ،مقالات علمی پژوهشی می باشد.

ایشان در بخش دوم این دوره به تبیین اجزای مقاله علمی ازجمله : چکیده، مقدمه، و نتیجه پرداخت. چگونگی پاراگراف نویسی نیز توسط استاد برای طلاب حاضر در کارگاه تبیین شد. وی در پایان این دوره، طلاب را به صورت کارگاهی  به نگارش اجزای مقاله ملزم کرد و پس از  ارزیابی موارد تدوین شده، اشکالات طلاب را بیان نمود.

اخبار مرتبط