معاون پژوهش مدرسه علمیه خاتم الاوصیاء عج فاضل آباد

گلستان - اردوی علمی پژوهشی

شناسه خبر : 80490

1398/06/04

تعداد بازدید : 68

گلستان - اردوی علمی پژوهشی
به گزارش معاون پژوهش مدرسه خاتم الاوصیاء فاضل اباد اردوی علمی پژوهشی از طلاب واساتید وکادر مدرسه واقع در امامزاده قرن آباد برگزار گردید

اردوی علمی پژوهشی که در جلسه شورای مدرسه به تصویب رسید در تاریخ11 /2/1398 با حضور 50 نفر از طلاب واساتید وکادر مدرسه واقع در امامزاده قرن آباد برگزار گردید که در این اردو طلاب پایه سوم وتعدادی از طلاب پایه چهارم در کرسی آزاد اندیشی با (موضوع :ولایت پذیری )برگزار شده توسط کانون شرکت نمودند و طلاب به دو گروه منتقد و ارائه کننده تقسیم شده بودند  وبا حضور استاد نرگس غلامی به عنوان داور بحث از اثبات وجود خداوند آغاز وبا اثبات وجود پیامبران الهی به عنوان راهنمایان ادامه یافت ودر نهایت با اثبات ونیاز به وجودولایت به اتمام رسید که مورد استقبال خیلی از طلاب قرار گرفت وخواستار برگزاری بحث هایی این گونه بودند و سبب به تفکر واداشتن خیلی از طلاب قرار گرفت که تصمیم گرفته شد کرسی های بیشتری در این زمینه با این فضای با نشاط در اردو برگزار گردد

اخبار مرتبط