برگزاری دوره آشنایی با فرقه یمانی ها

قزوین- برگزاری دوره آشنایی با فرقه یمانی ها در موسسه آموزش عالی حوزوی کوثر

شناسه خبر : 80466

1398/06/04

تعداد بازدید : 41

قزوین- برگزاری دوره آشنایی با فرقه یمانی ها در موسسه آموزش عالی حوزوی کوثر

به همت معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی کوثر قزوین دوره دو روزه آشنایی با فرقه یمانی ها با حضور دکتر حجت حیدری و دکتر مهراب صادق نیا برگزار شد. در این دوره دکتر حیدری با نگاهی درونی به تبیین ماهیت یمانی ها و شیوه جذب پیروان پرداخت.

دکتر حیدری در ابتدای بحث پس از اشاره به اهمیت آشنایی حوزویان با این فرقه، به این نکته اشاره نمود که این فرقه پیروان احمد الحسن هستند و این فرقه برخلاف قرآنیون بسیار به احادیث اهمیت می دهند و روایات را به نفع خود و جهت حقانیت خود تفسیر می کنند.

 روز دوم دکتر صادق نیا با نگاهی از بیرون جامعه شناسی یمانی ها را تبیین کرد و ضمن ارائه بحثی در مورد پیشینه تشکیل فرقه های دروغین به گونه شناسی مدعیان بر اساس مدعی، مذهب مدعی، فرجام مدعی، دامنه جغرافیایی و گستره پیروان و عصر غیبت پرداخت.

استاد صادق نیا ویژگی این فرقه در عصر مدرن را که موجب تمایز آن از فرق اعصار گذشته نموده بدین صورت ترسیم کرد: انسجام نشکیلاتی، اصول حفاظتی و امنیتی، ارتباط‌گیری و یارگیری، علم و عقل گریزی، رسانه و وسایل ارتباط جمعی، ترکیبی و تلفیقی، نقد سنت و مرجعیّت، عاطفه‌گرایی و از میان این ویژگی ها نقد مرجعیت و مقابله با آن را از جمله ویژگی های بارز این فرقه برشمرد.

ایشان در انتهای برنامه به راهکارهای مقابله با این فرقه اشاره کرد و گفت: افزایش عقل گرایی،  کاهش عاطفه گرایی، افزایش روحیه ارتباط جمعی در افراد و مقاله با انزوا طلبی، تبیین صحیح مهم ترین کارکرد مهدویت در جامعه یعنی برپایی حکومت ولایت محور و پرهیز از مباحث حاشیه ای مهدویت مثل نشانه های ظهور و ویژگی های حضرت مهدی (عج) از جمله راهکارهای اساسی در مقابله با این فرقه است.