برگزاری نشست علمی پژوهشی

گلستان برگزاری نشست علمی پژوهشی با عنوان ارتباط معرفتی عید قربان و عید غدیر

شناسه خبر : 80374

1398/06/03

تعداد بازدید : 17

گلستان برگزاری نشست علمی پژوهشی با عنوان ارتباط معرفتی عید قربان و عید غدیر
نشست علمی پژوهشی در مدرسه علمیه عالی و مرکز تخصصی الزهراء(س) گرگان برگزار گردید.

استاد مدرسه علمیه عالی الزهرا(س) گرگان:
عید سعید غدیر تجلی و میوه عید سعید قربان است
"دکتر محمد حکیمی " عید سعید غدیر  را تجلی و میوه عید سعید قربان دانست و گفت: عرفان اسلامی دو رکن دارد: یکی اصل توحید که مربوط به عید قربان است و دیگری بحث ولایت و انسان کامل که در عید سعید غدیر می باشد.
به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی و مرکز تخصصی الزهراء(س) گرگان، نشستی علمی پژوهشی با عنوان ارتباط معرفتی عید قربان و عید غدیر در تاریخ 28/5/98 در این مدرسه برگزار گردید.  در این نشست «دکتر محمد حکیمی »در ویژه مراسم جشن عید غدیر که با حضور معاونین، اساتید، کارکنان و طلاب این مجموعه و نیز جمع کثیری از بانوان برگزار شد به بحث پیرامون" رابطه معرفتی عید قربان و عید غدیر" پرداخت و بیان داشت: عید سعید قربان؛ عید توحید، عید بندگی و عید تسلیم خدا بودن است. بحث قربانی کردن از زمان فرزندان آدم یعنی هابیل و قابیل مطرح بوده که هر دو قربانی کردند ولی تنها از هابیل مورد قبول واقع شد و دلیل پذیرش قربانی هابیل، تقوا و پرهیزگاری او بوده است چنانچه آیات 27 تا 32 سوره مبارکه مائده بر این مطلب اشاره دارد.
وی فلسفه اصلی عبادات اسلامی و فلسفه نهایی خلقت بشر را قُرب به خداوند متعال دانست و افزود: "قربانی "از "قُرب "گرفته شده و به هرچیزی که ما را به خدا نزدیک کند اطلاق می گردد. البته مراد از نزدیکی به خدا؛ رفع فاصله های حجابی است که این فاصله ها نیز از ناحیه انسان وجود دارد چراکه طبق صریح قرآن کریم( سوره ق /آیه 16) خداوند از رگ گردن به انسان نزدیک تراست" نحن اقرب من حبل الورید" .
استاد مدرسه علمیه عالی الزهرا(س) گرگان؛ توحید و خداشناسی را مقدمه خداپرستی دانست و ادامه داد: معیار توحید و خداپرستیِ انسان توحید عملی است. اعتقاد به یگانگی خدا در مقام ذات، صفات و افعال توحیدی است که حتی شیطان نیز بدان اعتقاد داشت ولی در موحد بودن انسان توحید عملی ملاک است به طوری که انسان باید در عمل تسلیم خدا باشد همچون حضرت ابراهیم علیه السلام که تسلیم محض خدا بود و نفس و منیت خود را قربانی نمود و به مقام ولایت رسید.
دکتر حکیمی امام علی(ع) را ولی الله خاص نامید که نفس خود را به طور کامل قربانی کرده و به مقام قرب فرائض و نوافل رسیده است. او قهرمان بندگی و تسلیم محض خدا بود و توانست به عالی ترین درجه ولایت نائل گردد.
وی با استناد به تفسیر المیزان علامه طباطبایی ذیل آیه 70 از سوره مبارکه احزاب؛ مراد از امانت الهی را ولایت الهی برشمرد و ادامه داد: در تفسیر امانت الهی اقوال متعددی مطرح است چنانچه برخی آن را اختیار، برخی عقل، برخی هدایت و تکلیف و برخی عشق به خدا می دانند حال آنکه علامه طباطبایی این امانت را ولایت الهی می داند.
این استاد دانشگاه قرب به خدا را اعم از قرب نوافل و قرب فرائض دانست و با استناد به روایتی از کتاب شریف اصول کافی اضافه کرد: قُربی که از انجام واجبات بدست می آید بالاتر از قرب نوافل می باشد چنانچه بنابر روایت؛ در قرب فرائض بنده می شود چشم، گوش و دست خدا و در قرب نوافل خدا می شود شنوایی و بینایی بنده! امام علی علیه السلام با رسیدن به این مقامات به ولایت دست یافت و در سوره مبارکه مائده و خطبه غدیر تجلی نمود.
حکیمی عید سعید غدیر را میوه و تجلی عید قربان دانست و اظهار داشت: عرفان اسلامی دو رکن دارد: یکی اصل توحید که مربوط به عید قربان است و دیگری بحث ولایت و انسان کامل که در عید سعید غدیر می باشد.