سمنان نشست پژوهشی با عنوان« چالش های اقتصادی طلاب در زندگی امروزه» در مدرسه فاطمه بنت اسد بسطام

شناسه خبر : 80222

1398/05/20

تعداد بازدید : 39

سمنان   نشست پژوهشی با عنوان« چالش های اقتصادی طلاب در زندگی امروزه» در مدرسه فاطمه بنت اسد بسطام
نشست پژوهشی با عنوان« چالش های اقتصادی طلاب در زندگی امروزه» در مدرسه فاطمه بنت اسد برگزار گردید .


به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه فاطمه بنت اسد (س) در مورخ 19/5/1398 نشست پژوهشی با عنوان« چالش های اقتصادی طلاب در زندگی امروزه» در این مدرسه برگزار گردید .
در این نشست که با حضور اساتید این مدرسه برگزار شد آیاتی از قرآن کریم از جمله سوره نور ، اعراف ، بقره مورد بررسی قرار گرفت .