سمنان برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه با موضوع "بررسي جنبه هاي بلاغت و پيوند معنايي فواصل آيات جزء دوم قرآن" » در موسسه آموزش عالی امام جعفر صادق علیه السلام

شناسه خبر : 80220

1398/05/16

تعداد بازدید : 19

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه با موضوع "بررسي جنبه هاي بلاغت و پيوند معنايي فواصل آيات جزء دوم قرآن" » در موسسه آموزش عالی امام جعفر صادق علیه السلام

انسیه گلپایگانی معاون پژوهش موسسه آموزش عالی امام جعفر صادق(ع) خواهران از برگزاری جلسه دفاع در این مرکز خبر داد .خانم گلپایگانی در این رابطه گفت :
پایان نامه با موضوع "بررسي جنبه هاي بلاغت و پيوند معنايي فواصل آيات جزء دوم قرآن" » در موسسه آموزش عالی امام جعفر صادق(ع) خواهران دفاع شد. گلپایگانی افزود :جلسه دفاعیه  خانم "مهری حاجی قاسمی" با موضوع "بررسي جنبه هاي بلاغت و پيوند معنايي فواصل آيات جزء دوم قرآن" با راهنمایی "علی اصغر آخوندی" و داوری "حجه الاسلام والمسلمین صالح قنادی"درمؤسسه آموزش عالی امام جعفر صادق"علیه السلام" شاهرود و با حضور جمعی از طلاب این مرکز برگزار گردید