سمنان نشست توجیهی طلاب در حال نگارش تحقیق پایانی مدرسه علمیه فاطمیه سلام الله علیهامهدیشهر با حضور معاونت پژوهش

شناسه خبر : 80218

1398/05/20

تعداد بازدید : 25

سمنان نشست توجیهی طلاب در حال نگارش تحقیق پایانی مدرسه علمیه فاطمیه سلام الله علیهامهدیشهر با حضور معاونت پژوهش
نشست توجیهی طلاب در حال نگارش تحقیق پایانی مدرسه علمیه فاطمیه سلام الله علیهامهدیشهر با حضور معاونت پژوهش برگزار شد .


به گزارش خانم فلاحتکار معاون پژوهش فاطمیه سلام الله علیها مهدیشهر نشست توجیهی طلاب در حال انجام تحقیق پایانی در مورد بخشنامه جدید مرکز مبنی بر حذف جلسه دفاعیه تحقیقات پایانی برگزار شد در این جلسه محتوای بخشنامه به اطلاع طلاب رسید وپیشرفت کار هر یک از طلاب بررسی شد وبرنکات ضروری ادامه مراحل انجام تحقیقات پایانی و بازه زمانی باقی مانده تاکید شد.