معاون پژوهش مدرسه علمیه الزهرا ء س گرگان

گلستان-مهارت افزئی

شناسه خبر : 80109

1398/05/07

تعداد بازدید : 19

گلستان-مهارت افزئی
به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه الزهرا(س) گرگان کارگاه آموزشی مقاله نویسی درجمع طلاب سطح دو پایه سه این مدرسه برگزارگردید.

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه الزهرا(س) گرگان کارگاه آموزشی مقاله نویسی درجمع طلاب سطح دو پایه سه این مدرسه برگزارگردید.

دراین کارگاه خانم فاطمه احمدی به بیان سرفصل های آموزشی این کارگاه پرداخت. سرفصل های آموزشی این کارگاه عبارت بود از:

ساختار مقاله علمی و انواع آن، ملاک­های محتوایی مقاله، چهارچوب مقاله و قواعد مقاله‌نویسی، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، مواد و روش تحقیق، نتایج و یافته‌های تحقیق، بدنه اصلی مقاله، نتیجه‌گیری، فهرست منابع، سبک‌های ارجاع‌دهی، ارجاعات در متن، شیوه ارجاع در متن، زیرنویس (پاورقی).

اخبار مرتبط