معاون پژوهش مدرسه علمیه الزهرا ء س گرگان

گلستان- کارگاه مهارت افزائی

شناسه خبر : 80108

1398/05/04

تعداد بازدید : 23

گلستان- کارگاه مهارت افزائی
به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه الزهرا(س)گرگان کارگاه آموزشی پژوهشی باعنوان آموزش کلیات تحقیق وموضوع یابی درجمع طلاب سطح دو پایه1 برگزارگردید.

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه الزهرا(س)گرگان کارگاه آموزشی پژوهشی باعنوان آموزش کلیات تحقیق وموضوع یابی درجمع طلاب سطح دو پایه1 برگزارگردید.

دراین کارگاه خانم نفیسه حسینی واعظ به آموزش مهارت های پژوهشی وبیان کلیات وموضوع یابی پرداخت.

سرفصل های آموزشی ارائه شده به این شرح است.

تعریف تحقیق، آثار و فوائد تحقیق، انواع تحقیق، روش تحقیق، مراتب تحقیق (تتبع، تحلیل، نقد، نوآوری)، تعریف موضوع، ویژگیها و شاخص موضوع مطلوب، راه­های شناسایی موضوع، تحدید موضوع، انتخاب عنوان تحقیق.

اخبار مرتبط